EttevõtlusTurism

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2013, 25

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 16.12.2002 nr 28

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 332; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) 22. paragrahvi 2. lõike alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:

1. Delegeerida Paikuse Vallavalitsusele järgmiste turismiseadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine:
1.1. majutusettevõtete tunnustamine;
1.2. majutusettevõtte tunnistuse väljastamine ja kehtetuks tunnistamine;
1.3. majutusettevõtte tunnistuse pikendamine;
1.4. Vabariigi Valitsuse poolt määratud isiku kohene teavitama majutusettevõtte tunnistuse väljastamisest ja selle kehtetuks tunnistamisest.

2. Delegeerida Paikuse Vallavalitsusele järgmiste relvaseadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine:
2.1. lasketiiru või laskepaiga rajamiseks vajaliku nõusoleku andmise või mitteandmise otsustamine;
2.2. lasketiiru või laskepaiga pidamise tegevusloa taotlemisel vajaliku kohaliku omavalitsuse poolt koostatava ülevaatuse akti tegemine lasketiiru või laskepaiga vastavuse kohta kehtestatud nõuetele.

3. Määrus jõustub 20. detsembrist 2002.

Hans Sibrits
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json