Teksti suurus:

Soinaste lasteaed „Laululind“ põhimääruse muutmine

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 9

Soinaste lasteaed „Laululind“ põhimääruse muutmine

Vastu võetud 17.06.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Ülenurme Vallavolikogu 12. veebruari 2013 määruses nr 1 „Soinaste Lasteaed „Laululind“ põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus:
pargrahvi 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses
„Lasteaia filiaali asukoht Tartumaa, Ülenurme vald, Õssu küla, Eerika tee 1“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json