Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise osaline delegeerimine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 20

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise osaline delegeerimine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Katastriüksuse sihtotstarbe määramise osaline delegeerimine

  Delegeerida maakatastriseaduse § 18 lõigetes 2, 4, 5 ja 6 ning § 19 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Jõelähtme Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2004.a määrus nr 52 „Katastriüksuse sihtotstarbe määramise osaline delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

Art Kuum
Volikogu esimees