Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2019, 18

Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem

Vastu võetud 25.06.2015 nr 85
RT IV, 03.07.2015, 2
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2015RT IV, 03.07.2015, 201.10.2015
13.06.2019RT IV, 20.06.2019, 101.07.2019

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lg 2 p 4, § 36 lg 1 p 1 ja § 36 lg 5 alusel.
[RT IV, 03.07.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 1.   Elektrooniline piletisüsteem

  Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol võetakse alates 1. septembrist 2015. a kasutusele elektrooniline piletisüsteem.

§ 2.   Elektrooniline sõidupilet ja märgis

  (1) Elektrooniline sõidupilet on elektroonilise piletisüsteemi infosüsteemis hoitav sõiduõigus.

  (2) Elektroonilise sõidupileti tõendamiseks kasutatakse isikustatud või isikustamata kontaktivabalt loetavat andmekandjat (märgis), mis on vormistatud plastikkaardi või kleepsuna või muul piletisüsteemis kasutataval viisil. Märgis ei ole sõidupilet.

  (3) Märgis on võti elektroonilise piletisüsteemi kontole. Kontole saab laadida raha, osta sõidupileti ning aktiveerida sellel sõidusoodustuse. Kontoga võib olla seotud mitu märgist.

  (4) Sõidusoodustuse kasutamiseks peab märgis olema isikustatud. Isikustamine tähendab märgise sidumist konkreetse isiku andmetega. Kui isikustatud märgisele ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tõendamiseks esitada isikut tõendav dokument.

  (5) Sõiduõiguse omandamiseks tuleb bussi sisenedes sõit märgise abil tuvastis registreerida või osta bussijuhilt ühe sõidu pilet. Sõitu ei pea registreerima, kui isikul on seadusjärgne tasuta sõidu õigus.

§ 3.   Sõidupiletite hinnad

  (1) Elektroonilise piletisüsteemi sõidupiletite hinnad koos käibemaksuga (eurodes) on järgmised:

1) tunnipilet0,83
2) soodustunnipilet õpilasele ja üliõpilasele0,51
3) bussijuhilt ostetud tunnipilet2,00
4) päevapilet2,11
5) kümne päeva pilet7,03
6) kümne päeva sooduspilet õpilasele, üliõpilasele, riikliku vanaduspensioni saajale, raske puudega isikule 3,52
7) kolmekümne päeva pilet15,34
8) kolmekümne päeva sooduspilet õpilasele ja raske puudega isikule5,11
9) kolmekümne päeva sooduspilet üliõpilasele ja riikliku vanaduspensioni saajale7,67
10) üheksakümne päeva pilet35,15

[RT IV, 20.06.2019, 1 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Märgise hind on 2 eurot.

§ 4.   Tasuta sõidu õigus

  Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol on täiendav tasuta sõidu õigus järgmistel isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:
  1) perekonna, kus on 4 või enam kuni 19-aastast last, liikmetel;
  2) hoolekandeasutuses viibival lapsel;
  3) 65-aastastel ja vanemal isikul;
  4) raske liikumis- või nägemispuudega isikul;
  5) puudega kuni 16-aastase isiku või sügava puudega isiku saatjal.

§ 5.   Sooduspileti ja tasuta sõidu õiguse kasutamine

  Sooduspiletit ja tasuta sõidu õigust saab kasutada vaid märgise isikustamisel ja bussi sisenedes sõidu märgise abil tuvastis registreerimisel.

§ 6.   Seniste sõidupiletite kehtivus

  Tartu Linnavolikogu 10. mai 2007. a määruses nr 61 „Ühistranspordi sõidupileti hinna kehtestamine“ nimetatud sõidupileteid on võimalik soetada kuni 31. detsembrini 2015. a ja neid on võimalik kasutada paralleelselt elektrooniliste sõidupiletitega kuni 31. märtsini 2016. a.

§ 7.   Tartu Linnavalitsuse volitamine

  (1) Tartu Linnavalitsust volitatakse elektroonilisele piletisüsteemile üleminekuga seoses määratlema piletisüsteemi juurutamiseks ja rakendamiseks täpsustavaid nõudeid.

  (2) Tartu Linnavalitsust volitatakse määratlema dokumendid, mille alusel isik saab tõendada sõidusoodustuse või tasuta sõiduõiguse olemasolu.

  (3) Tartu Linnavalitsust volitatakse andma Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol ühekordseid sõidusoodustusi.
[RT IV, 03.07.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Alates 1. oktoobrist 2015. a lugeda käesolev määrus kehtestatuks 1. oktoobril 2015. a jõustuva ühistranspordiseaduse § 31 lg 2 p 4, § 36 lg 1 p 1 ja § 36 lg 5 alusel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

  (5) Määruse § 7 lg 3 ja § 8 lg 2 jõustuvad 1. oktoobril 2015. a.

/otsingu_soovitused.json