ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas - sisukord
Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2015, 37

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas

Vastu võetud 26.06.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõigete 5 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse alalise eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m² iga pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv vastab pereliikmete arvule, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

  (3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse kuni 51 m².

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) eluruumi üür, kuni 3,00 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, kuni 3,00 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus.
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, kuni 1,00 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus;
  4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, kaugkütte korral – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus; mittekaugkütte korral – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus, perioodil oktoober-aprill; elektrikütte korral – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus, perioodil oktoober-aprill;
  5) tarbitud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus, kuni 3 m3 iga pereliikme kohta kuus. Kanalisatsiooniteenuse maksumus, kuni 3 m3 üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 m3, iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus, kuni 20,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10,00 eurot, iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus, kuni 11,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6,00 eurot, iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) maamaksukulud, kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus, kuid mitte rohkem kui kolmekordne eluaseme pind;
  9) hoonekindlustuse kulud, kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu, kuni 3 eurot pereliikme kohta kuus.

  (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse.

  (3) Alalise eluruumi alalised kulud peavad olema dokumentaalselt tõestatud. Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

  (4) Eluruumi alaliste kulude arvestamisel rakendatakse hindu, mis on kehtestatud antud piirkonnas kaupa või teenust müüva ettevõtte poolt või Nõva Vallavalitsuse poolt. Juhul, kui valla territooriumil ei ole vastava kauba või teenuse müüjat, kehtestab vallavalitsus sellele kaubale või teenusele hinna eluruumi alaliste kulude arvestamiseks, lähtudes müüja tegelikus asukohas kehtivast hinnast ja transpordikuludest.

§ 3.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 04.02.2011. a määrus nr 4 “Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas”.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt, alates 01. juunist 2015. a

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json