HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 2

Õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 30 lõike1 punkti 3 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 33 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õiguslik alus õpilaste tunnustamiseks Anija valla eelarvest.

  (2) Määruse alusel tunnustatakse üldharidus-, huvi- ja kutsekoolide 7-19-aastaseid õpilasi, kes rahvastikuregistri andmetel on Anija valla elanikud.

  (3) Tunnustusteks on:
  1) õppetoetus (edaspidi toetus);
  2) tänukingitus (edaspidi kingitus).

§ 2.   Eesmärk

  Käesoleva korra eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama parimaid individuaalseid õpitulemusi ning tunnustada neid aineolümpiaadidel eduka esinemise eest.

§ 3.   Toetuse määramise tingimused ja määrad

  (1) Toetus määratakse õpilasele:
  1) põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel heade või väga heade õpitulemustega (lõputunnistusel hinded „4“ ja „5“);
  2) kutsekooli kutsehariduse õppekava või kolmanda taseme kutseõppe lõpetamisel heade või väga heade õpitulemustega (lõputunnistusel hinded „4“ ja „5“);
  3) huvikooli põhiõppekava lõpetamisel väga heade õpitulemustega (lõputunnistusel hinded „5“).

  (2) Põhikooli õpilase toetuse määr on:
  1) 50 eurot, kui õpilane on saavutanud head või väga head õpitulemused (aasta- ja eksamihinded „4“ ja „5“);
  2) 100 eurot, kui õpilane lõpetab põhikooli väga heade õpitulemustega (aasta- ja eksamihinded „5“).

  (3) Gümnaasiumi õpilase toetuse määr on:
  1) 50 eurot, kui õpilane on saavutanud head või väga head õpitulemused (kursuste hinded „4“ ja „5“);
  2) 200 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga;
  3) 300 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga.

  (4) Kutsekooli õpilase toetuse määr on:
  1) 50 eurot, kui õpilane on saavutanud head või väga head õpitulemused (aasta- ja eksamihinded „4“ ja „5“);
  2) 300 eurot, kui õpilane lõpetab kutsekooli väga heade õpitulemustega (aasta- ja eksamihinded „5“).

  (5) Huvikooli lõpetaja toetuse määr on 100 eurot, kui õpilane lõpetab huvikooli põhiõppekava väga heade õpitulemustega (aasta- ja eksamihinded „5“).

§ 4.   Kingituse määramise tingimused ja määrad

  (1) Kingitus 5.-8. klassi ja 10.-11. klassi lõpetamisel kiituskirjaga (aastahinded „5“) - 20 euro väärtuses.

  (2) Kingitus maakondlikul või vabariiklikul olümpiaadil saavutatud:
  1) I-III koha eest 1.-4. klassi arvestuses – 10 euro väärtuses;
  2) III koha eest 5.-12. klassi arvestuses – 30 euro väärtuses;
  3) II koha eest 5.-12. klassi arvestuses – 40 euro väärtuses;
  4) I koha eest 5.-12. klassi arvestuses – 50 euro väärtuses.

§ 5.   Tunnustuse määramine ja maksmine

  (1) Tunnustust saama õigustatud õpilased selgitab välja Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) koolide poolt esitatud andmete, vanema või õpilase avalduse alusel.

  (2) Tunnustuse eraldamise alusandmed esitatakse vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistile.

  (3) Tunnustust arvestab vallavalitsuse vastav spetsialist ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (4) Vallavalitsus kinnitab toetuse ja kingituse saajad korraldusega.

  (5) Toetus kantakse üle õpilase või tema kirjaliku avalduse alusel teise isiku pangaarvele.

  (6) Kingitus antakse õpilasele üle õppeaasta lõpuaktusel koolis.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 19.05.2016 määrus nr 86 „Õpilaste tunnustamise kord.“

  (2) Määrus jõustub 1.septembril 2018.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json