Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paide linna jäätmekava 2018-2023

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 22

Paide linna jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 21.06.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Paide linna jäätmekava 2018-2023 (lisatud).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) Paide Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2 „Paide linna jäätmekava 2015-2020“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavolikogu 25.03.2015 määrus nr 4 „Paide valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 26.03.2015 määrus nr 6 „Roosna-Alliku valla jäätmekava 2015-2020“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel antud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa Paide linna jäätmekava 2018-2023

/otsingu_soovitused.json