Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 55

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 27.06.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  Noorsootöö seaduse § 15² lõigetes 1 ja 2 ning § 191 lõikes 2 valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Mustvee Vallavalitsusele.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Mustvee Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud ülesannete täitmine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json