ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 60

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 28.03.2017 nr 7
RT IV, 06.04.2017, 16
Rakendatakse alates 01.04.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2018RT IV, 03.07.2018, 5006.07.2018, rakendatakse 1. juunist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad Keila linnas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Eluruumi normpind

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind.

  (3) Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib normpinnaks arvestada kuni 51 m2. Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on:
  1) kuni 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 16 eurot/m2 kohta kuus ning üle 18 m üldpinnaga eluruumi üür kuni 10 eurot/m2 kohta kuus;
[RT IV, 03.07.2018, 50 - jõust. 06.07.2018, rakendatakse 1. juunist 2018]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot/m2kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,5 euro/m2 kohta kuus;
[RT IV, 03.07.2018, 50 - jõust. 06.07.2018, rakendatakse 1. juunist 2018]
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 12 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 03.07.2018, 50 - jõust. 06.07.2018, rakendatakse 1. juunist 2018]
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot/ m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,25 eurot/m2 kuus;
[RT IV, 03.07.2018, 50 - jõust. 06.07.2018, rakendatakse 1. juunist 2018]
  11) olmejäätmete veotasu kuni 3,5 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2017.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json