Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 69

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 26.06.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine Lääne-Harju Vallavalitsusele

 (1) Delegeerida seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja kohalikule omavalitsusorganile pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine Lääne-Harju Vallavalitsusele.

 (2) Lääne-Harju Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees