Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 72

Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 244 181 eurot, põhitegevuse kulud summas 172 556 eurot, investeerimistegevus summas 30 442 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Piirmäära kehtestamine

  Vallavalitsusel on õigus võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil eelarveaastal laenu kuni 200 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2018. aasta I lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json