Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Lääneranna Raamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 75

Lääneranna Raamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 29
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Lääneranna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamist ja müüki.

§ 2.   Teavikute võõrandamise ettevalmistamine

  (1) Tasuta võõrandamisele või müümisele kuuluvate teavikute väljaselgitamiseks ja hinna kehtestamiseks moodustatakse raamatukogu direktori käskkirjaga komisjon.

  (2) Raamatukogu võib tasuta võõrandada või müüa temale mittevajalikke teavikuid, mille kohta on koostatud kustutusakt.

  (3) Tasuta võõrandamisele või müümisele määratud teavikusse lüüakse kustutustempli jäljend ja kriipsutatakse läbi vöötkood.

§ 3.   Teavikute võõrandamine

  (1) Raamatukogule mittevajalikud teavikud võõrandatakse tasuta või müüakse.

  (2) Teade teavikute müügi kohta avaldatakse raamatukogu kodulehel. Teavikuid müüakse ainult raamatukogus.

  (3) Teavikute müügi kassadokumendid esitatakse raamatupidamisele.

  (4) Teavikute müügist saadud vahendid laekuvad vallaeelarve tuludesse.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2018.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json