HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2019, 31

Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus

Vastu võetud 27.06.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab Rapla valla huvikoolide (edaspidi huvikool) õppekulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra (edaspidi õppetasu) suuruse ühe lapse kohta kuus ja õppetasu soodustused.

§ 2.   Õppetasu suurus

  Õppetasud huvikoolides kehtestatakse järgmiselt:

asutus, õppekava, osalejaalates 01.09.2019alates01.09.2020
1Rapla Muusikakooli ettevalmistusklass20,0020,00
2Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli ettevalmistusklass15,0020,00
3Rapla Muusikakool põhi- ja huviõpe30,0030,00
4Juuru Eduard Vilde Kooli huvikooli põhi- ja huviõpe25,0030,00
5Kaiu Muusikakooli põhi- ja huviõpe25,0030,00
6Rapla Muusikakooli vabaõpe30,0030,00
7Rapla Huvikooli laulustuudio19,0020,00
8Rapla Huvikooli õmblusstuudio13,0015,00
9Rapla Huvikooli õmblusstuudio täiskasvanutele25,0025,00
10Rapla Muusikakooli vabaõpe täiskasvanutele85,0090,00

§ 3.   Õppetasu soodustused

  (1) Ühest perest kahe või enama lapse valla huvikoolides õppimise korral kehtestatakse õppetasu soodustus vanema taotluse alusel teise lapse puhul 50% ning alates kolmandast lapsest 100% käesoleva määruse paragrahvi 2 punktides 1–8 sätestatud summadest.

  (2) Soodustus kehtib lapse kohta, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

  (3) Õppetasu soodustuse saamiseks esitab vanem Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) igaks õppeaastaks taotluse. Taotluse näidisvorm on kättesaadav valla kodulehelt.

  (4) Soodustus määratakse taotluse esitamise kuust peale taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimist. Vajadusel on õigus küsida lisaandmeid.

  (5) Huvikooli õppenõukogu ettepanekul ja vallavalitsuse otsusel võidakse õpilane erandkorras vabastada õppetasust.

  (6) Soodustust arvestatakse ühele lapsele ühes huvikoolis.

§ 4.   Õppetasu maksmine

  (1) Õppetasu arvestus algab õppuri huvikooli nimekirja kandmise kuust.

  (2) Õppetasu makstakse 9 kuu eest aastas. Tasu ei arvestata juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Rapla Vallavolikogu 30. märtsi 2017. a määrus nr 6 “Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 29. oktoobri 2014. a määrus nr 10 „Kaiu Muusikakooli õppetasu kehtestamine.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Margus Jaanson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json