Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 5

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 104
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruses nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
1) määruse § 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kohatasu).";
2) määruse § 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Kohatasu suurus arvutatakse täisosa täpsusega.".
§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Lemmit Kaplinski
Esimees

/otsingu_soovitused.json