HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 92

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 115
RT IV, 07.07.2016, 1
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2018RT IV, 30.05.2018, 1602.06.2018
25.06.2020RT IV, 03.07.2020, 501.01.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

  (1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kohatasu).
[RT IV, 03.07.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kohatasu suurus arvutatakse täisosa täpsusega.
[RT IV, 03.07.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutumisest.

§ 2.   Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

  (1) Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
  1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
  2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
  3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

  (2) Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

  (3) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 21.   Erisused kohatasu suuruses Ilmatsalu Lasteaias Lepatriinu

  (1) Ilmatsalu Lasteaias Lepatriinu on kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta:
  1) perioodil 01.09.-31.12.2018 8% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  2) perioodil 01.01.-31.12.2019 10% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  3) perioodil 01.01.-31.12.2020 12% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  4) perioodil 01.01.-31.12.2021 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 2 kohaldatakse Ilmatsalu Lasteaias Lepatriinu kohta kasutavatele lastele alates 1. jaanuarist 2019. a.
[RT IV, 30.05.2018, 16 - jõust. 02.06.2018]

§ 3.   Kohatasu suurus osakoormuse korral

  (1) Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on tema kohatasu ühes kuus koormuse ja käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud kohatasu korrutis, arvestades paragrahvides 2 ja 21 sätestatud erisusi.
[RT IV, 30.05.2018, 16 - jõust. 02.06.2018]

  (2) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 4.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json