Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saarde valla 2020. a lisaeelarve

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 103

Saarde valla 2020. a lisaeelarve

Vastu võetud 01.07.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 97 lõigete 3 ja 4 ning Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määruse nr 40 „Saarde valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 5 lõigete 2, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kogumaht

  Võtta vastu Saarde valla 2020. a lisaeelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Saarde valla 2020. a lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json