Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta I lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2020, 104

  Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 30.06.2020 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel, lähtudes Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 kehtestatud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord" § 13 lõikest 1 § 14 lõikest 2

  § 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2020 aastaI lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

  § 2.   Määrusele lisatakse seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu lisa (Lisa 2)

  Ülle Vapper
  volikogu esimees

  Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Põhju-Pärnuma valla I lisaeelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json