Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Viljandi Päevakeskuse arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025

Viljandi Päevakeskuse arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2021, 20

  Viljandi Päevakeskuse arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025

  Vastu võetud 28.06.2021 nr 26

  Viljandi Linnavalitsuse 21.11.2011 määruse nr 48 „Viljandi linna hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel ja Viljandi linna ametiasutuste hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni ettepanekul:

  § 1.   Kinnitada Viljandi Päevakeskuse arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Viljandi Päevakeskusel jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja linna eelarve rahalistele võimalustele.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Madis Timpson
  linnapea

  Ene Rink
  linnasekretär

  Lisa Viljandi Päevakeskuse arengukava 2021-2025

  Lisa 1 Laste- ja perede osakonna teenuste kirjeldused

  Lisa 2 Perepesa teenused

  Lisa 3 Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna arengukava 2021-2025: tegevuskava

  Lisa 4 Viljandi Perepesa arengukava 2021-2025: tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json