Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 23 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu põhimäärus” ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.04.2021 määruse nr 110 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 14

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 23 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu põhimäärus” ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.04.2021 määruse nr 110 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 26.06.2024 nr 62

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 12 lõike 1 alusel .

§ 1.   Lõpetada Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu Vaivara struktuurüksuse tegevus alates 1.augustist 2024.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 23 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu põhimäärus” § 1 lõige 2 punkt 3.

§ 3.   Muuta Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.04.2021 määruse nr 110 “Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri” § 1 Üldsätted ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
„Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri sätestab lugejateeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ning vastutuse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hallatava asutuse Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu struktuuriüksusteks olevates Olgina, Sinimäe ja Narva-Jõesuu raamatukogudes.”

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json