Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 29.05.2019 määruse nr 19 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 15

Peipsiääre Vallavolikogu 29.05.2019 määruse nr 19 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 26.06.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, korrakaitseseaduse § 59 lõike 1, pakendiseaduse § 5 lõike 8 ja jäätmeseaduse § 31 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Peipsiääre Vallavolikogu 29.05.2019 määruse nr 19 " Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" paragrahvi 10 lisatakse punktid 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) kasutama toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu;
10) avalikel üritustel peab eraldi koguma segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed, segapakendijäätmed ja pandipakendi.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json