HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 18

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine

Vastu võetud 26.06.2024 nr 13

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 50 „Koeru Muusikakooli põhimäärus“ § 25 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus Eesti rahvastikuregistri järgi Järva valla elanikuks oleva õppuri kohta.

§ 2.   Õppetasu suurus

  Õppetasu suurus ühe õppuri kohta on:
  1) eelkooli õppekaval 20 eurot kuus;
  2) põhi- ja üldosakonna õppekaval 30 eurot kuus;
  3) põhi- ja üldosakonna vaskpillide õppekavadel esimesel õppeaastal 15 eurot kuus;
  4) vaba õppekavaga osakonna õppekaval 25 eurot kuus;
  5) vaba õppekavaga osakonna vaskpillide õppekavadel esimesel õppeaastal 13 eurot kuus;
  6) pärimusmuusika õppekaval 30 eurot kuus;
  7) lisa-aastal kõikidel õppekavadel 25 eurot kuus.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 „Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json