Teksti suurus:

Mustvee Vallavalitsuse 09.05.2019 määruse nr 8 „Lohusuu Kooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2024, 24

Mustvee Vallavalitsuse 09.05.2019 määruse nr 8 „Lohusuu Kooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2024 nr 4

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Mustvee Vallavalitsuse 09.05.2019 määruses nr 8 „Lohusuu Kooli põhimäärus“ tehakse alljärgnevad muudatused:

 
  1) Paragrahv 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Kool jaguneb lasteaia osaks, kus direktor moodustab iga õppeaasta algul vastavalt vajadusele ja võimalustele lasteaia- või liitrühmad 1,5 - 7 aastastele lastele, ja kooliosaks, kus toimub õppetöö kõigil kolmel kooliastmel.“
  2) Paragrahv 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Kooli õppetöö toimub eesti keeles, kui põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ei ole otsustatud teisiti.“
  3) Paragrahv 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(2) Lasteaias toimub õppetöö eesti keeles.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. septembril 2024.

Indrek Kullam
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json