HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse statuudi kinnitamine

August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse statuudi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.08.2012, 13

  August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse statuudi kinnitamine

  Vastu võetud 23.11.2007 nr 65
  jõustumine 26.11.2007

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja 9. novembril 1991. a Viljandi Maakonna Matemaatikaõpetajate Seltsi poolt heaks kiidetud statuudi ning Viljandi Linnavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.   August Maramaa nimeline matemaatikaülesannete lahendamise võistlus korraldatakse legendaarse matemaatikaõpetaja, matemaatikaõpikute autori, aastatel 1919-1921 ning 1927-1939 Viljandi linnapea ja aastatel 1921-1927 linnavolinik August Maramaa nime jäädvustamiseks ning parimate matemaatikaülesannete lahendajate ja nende õpetajate tunnustamiseks.

  § 2.   Võistluse korraldab Viljandi maakonna matemaatika aineühenduse poolt valitud korraldustoimkond.

  § 3.   Võistlusest võivad osa võtta maakondlikul õpilaste matemaatikaolümpiaadil esimese viie hulka tulnud õpilased.

  § 4.   Viljandi maakondliku matemaatikaolümpiaadi žürii otsusega võivad võistlustel osaleda veel kuni kolm parema tulemuse saavutanud vanuseastme õpilast.

  § 5.   Võistlus toimub kolmes vanuseastmes:

    (1) 7.-8. klassi õpilased;

    (2) 9.-10. klassi õpilased;

    (3) 11.-12. klassi õpilased.

  § 6.   Võistlus toimub Viljandi maakondliku matemaatikaolümpiaadi ja vabariikliku vooru vahelisel ajal. Täpne aeg ja koht teatatakse vähemalt kaks nädalat enne võistluste toimumist.

  § 7.   Vanuseastmete võitjaid, neid juhendanud õpetajaid ja ülesannete koostajaid autasustatakse aukirjaga ja rahaliste preemiatega või samas vääringus meenega. Preemiafondi suuruse kehtestab Viljandi Linnavalitsus tulenevalt linna eelarve võimalustest. [Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 määrus nr 9 - jõust. 28.11.2009]

  § 8.   Preemiad või meened antakse kätte August Maramaa sünniaastapäeval 6. aprillil või sellele lähedasel tööpäeval Viljandi Raekojas. [Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 määrus nr 9 - jõust. 28.11.2009]

  § 9.   Autasustamisele kutsutakse õpilased koos vanematega.

  § 10.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json