Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine

Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 23

  Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 23.11.2007 nr 63
  jõustumine 26.11.2007

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.08.200801.01.2009
  25.11.200901.01.2010
  24.11.201001.01.2011
  27.11.2014RT IV, 06.12.2014, 709.12.2014

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks annab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi Linnavalitsus) välja kaks aastastipendiumi (edaspidi "Stipendium"):

    (1) stipendium tehnilistel erialadel õppivale õpilasele;

    (2) stipendium teistel erialadel õppivale õpilasele.

  § 2.   Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta.

  § 3.   Stipendiumi kandidaadi elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastiku registri andmetel Viljandi linna.

  § 4.   Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.

  [RT IV, 06.12.2014, 7 - jõust. 09.12.2014]

  § 5.   Taotlusi Stipendiumi määramiseks võivad esitada nii õpilased kui ka vastavad õppeasutused.

  § 6.   Taotlused esitatakse Linnavalitsusele 01. augustiks.
  [Viljandi Linnavolikogu 27.08.2008 määrus nr 99 - jõust. 01.01.2009]

  § 7.   Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

  § 8.   Esitatud taotlused vaatab läbi Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab Linnavalitsus.

  § 9.   [Kehtetu - RT IV, 06.12.2014, 7 - jõust. 09.12.2014]

  § 10.   Stipendiumi saanud õpilaste nimed kantakse Viljandi Linna Auraamatusse.

  § 11.   Sobiva kandidaadi puudumisel võib mõni Stipendiumidest jääda välja andmata.

  § 12.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json