ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 03.08.2016, 3

  Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 28.07.2016 nr 20

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 lõike 3 punkt 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 11 ja lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 vastavalt lisale (Infragate Eesti AS töö nr 216-15 (ST5)).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 28. veebruari 2013.a määrus nr 5 „Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Helikar Õepa
  Vallavolikogu aseesimees

  Lisa Harku valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json