Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025

Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025 - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 03.08.2021, 4

Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025

Vastu võetud 26.07.2021 nr 136

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Teehoiukava kinnitamine

  Kinnitada Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025 vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

Lisa Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025 Lisa 1

Lisa Valga valla teehoiukava aastateks 2021−2025 Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json