Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)

Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030) - sisukord
  Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 38

  Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)

  Vastu võetud 22.08.2013 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1 ja 2 ning § 37.2 lg 7, Kuressaare linna põhimääruse § 22 lg 1 p 7 ja § 64 ning Kuressaare Linnavolikogu 22. septembri 2011 määruse nr 20 „Kuressaare linna arengudokumentide menetlemise kord“ §-d 5 ja 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)“ vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

  Erik Keerberg
  Kuressaare Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Kuressaare linna arengukava 2014-2020(2030)

  Lisa 2 Lisa 1 arengukavale

  Lisa 3 Lisa 2.1 arengukavale

  Lisa 4 Lisa 2.2 arengukavale

  Lisa 5 Lisa 3 arengukavale

  Lisa 6 Lisa 4 arengukavale