Teksti suurus:

Konguta valla 2013. a II lisaeelarve

Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2013, 44

Konguta valla 2013. a II lisaeelarve

Vastu võetud 22.08.2013 nr 47

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel Konguta Vallavolikogu

§ 1.  Kinnitada Konguta valla 2013 . aasta II lisaeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Šanin
vallavolikogu esimees

Lisa II lisaeelarve