Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2014, 6

Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 27.08.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 4 „Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine” alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 94 501,27 eurot;
põhitegevuse kulud -188 251,27 eurot ja
investeerimistegevuse tulud 17 500 eurot
investeerimistegevuse kulud -23 750 eurot
ja likviidsete varade muutus (aasta lõpu jäägi vähenemine) -100 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2014. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json