HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2019, 37

  Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 28.08.2019 nr 79
  , rakendatakse tagasiulatuvalt 01.08.2019

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ja Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 23 ,,Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 3 lg 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2022 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.08.2019.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Vana-Võidu Lasteaia arengukava 2019-2022

  Lisa 1 Traditsioonilised üritused

  /otsingu_soovitused.json