Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva valla 2021. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2021. aasta eelarve muutmine

Elva valla 2021. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2021. aasta eelarve muutmine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 3

  Elva valla 2021. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2021. aasta eelarve muutmine

  Vastu võetud 23.08.2021 nr 122

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3, Elva valla finantsjuhtimise korra § 11 lg 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva valla 2021. aasta II lisaeelarve kogumahus 1 016 854 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Muuta Elva Vallavolikogu 14.12.2020 määrust nr 108 „Elva valla 2021. aasta eelarve“ § 1 järgmiselt: „Kinnitada Elva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 35 121 114 eurot vastavalt lisale.“ vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maano Koemets
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 II lisaeelarve

  Lisa 2 Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json