Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030 kinnitamine

Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 03.09.2021, 11

Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030 kinnitamine

Vastu võetud 27.08.2021 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5 ja Saaremaa Vallavolikogu 25. jaanuari 2019. a otsuse nr 1- 3/12 „Saaremaa valla sadamate arengukava koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021–2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla sadamate arengukava 2021-2030

Lisa Sadamate nimekiri

/otsingu_soovitused.json