ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate tüüpvormide ja nende kasutamise juhendi kinnitamine

Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate tüüpvormide ja nende kasutamise juhendi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 25

  Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate tüüpvormide ja nende kasutamise juhendi kinnitamine

  Vastu võetud 04.10.2006 nr 3
  jõustumine 16.10.2006

  Lähtudes vajadusest korrastada, ühtlustada ja lihtsustada Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürileandmise menetlemist ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4 ning Jõelähtme Vallavolikogu 12. septembri 2006 määruse nr 30 § 20 lg 1, Jõelähtme Vallavalitsus


  m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada:


  1) Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel kasutatava üürilepingu vormi kasutamise juhend vastavalt lisale 1;


  2) eluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 2;


  3) eluruumi üürilepingu üldtingimused vastavalt lisale 3;


  4) eluruumi ja sisustuse üleandmise akti vorm vastavalt lisale 4;


  5) eluruumi ja sisustuse vastuvõtmise akti vorm vastavalt lisale 5;


  6) taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele eluruumi üürimiseks vastavalt lisale 6.

  § 2.   Jõelähtme valla valduses olevate eluruumide üürile andmisel sõlmida üürilepingud, kasutades paragrahvi 1 punktis 2 kinnitatud vormi ning lähtudes punktis 1 kinnitatud vormi kasutamise juhendist.

  § 3.   Eluruumide üürile andmisel kohaldada paragrahvi 1 punktis 3 kinnitatud üldtingimusi üürilepingu tingimustena.

  § 4.   Eluruumi üleandmise akti vormi ja eluruumi vastuvõtmise akti vormi on lubatud kohandada lähtuvalt eluruumi tehnilistest omadustest.

  § 5.   Määrus jõustub 16. oktoobril 2006.

  Lisa 1 Üürilepingu vormi kasutamise juhend

  Lisa 2 Üürilepingu vorm

  Lisa 3 Eluruumi üürilepingu üldtingimused

  Lisa 4 Eluruumi ja sisustuse üleandmise akt

  Lisa 5 Eluruumi ja sisustuse vastuvõtmise akt

  Lisa 6 Taotlus eluruumi üürimiseks

  /otsingu_soovitused.json