Teksti suurus:

Türi valla arengustrateegia aastani 2025 ja Türi valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine

Türi valla arengustrateegia aastani 2025 ja Türi valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Türi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 45

  Türi valla arengustrateegia aastani 2025 ja Türi valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.08.2012 nr 23
  RT IV, 31.10.2012, 45
  jõustumine 05.09.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.01.2013RT IV, 08.02.2013, 1311.02.2013
  25.09.2013RT IV, 03.10.2013, 406.10.2013

  Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 25 lõike 1 ja § 95 lõike 1 alusel. Lähtudes põhimõttest, et arengukava peab sisaldama omavalitsusüksuse majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi hetkeolukorra analüüsi ning olema omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument ning arvestades asjaolu, et lisaks Türi valla arengut mõjutavatele muudatustele sisaldab Türi Vallavolikogu 31. augusti 2011 määrusega nr 24 vastu võetud „Türi valla arengustrateegia aastani 2025“ ja „Türi valla arengukava aastateks 2011 – 2018“ olulisel määral statistilistest andmetest tulenevaid parandusi, ei võeta arengustrateegia ja arengukava muudatusi vastu eraldi parandustena, vaid mõlemad dokumendid kinnitatakse koos muudatustega uues redaktsioonis.

  § 1.  Muuta Türi Vallavolikogu 31. augusti 2011 määrusega nr 24 vastu võetud Türi valla arengustrateegiat aastani 2025 ning võtta see vastu uues redaktsioonis vastavalt määruse lisale (lisatud määrusele 22 lehel).

  § 2.  [Muuta Türi Vallavolikogu 31. augusti 2011 määrusega nr 24 vastu võetud Türi valla arengukava aastateks 2011–2018 ning võtta Türi valla arengukava vastu uues redaktsioonis vastavalt määruse lisale (lisatud määrusele koos tegevuskava ja SWOT analüüsiga 76 lehel).

  § 3.  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada määrus, arengustrateegia ja arengukava koos arengustrateegia ja arengukava menetlemise kohta koostatud volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollidega hiljemalt 5. septembril 2012 internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

  § 4.  Määrus jõustub 5. septembril 2012.

  Lisa 1 Türi valla arengustrateegia aastani 2025
  [RT IV, 03.10.2013, 4 - jõust. 06.10.2013]

  Lisa 2 Türi valla arengukava aastateks 2014–2018
  [RT IV, 03.10.2013, 4 - jõust. 06.10.2013]

  Lisa 2 lisa 1 SWOT analüüs
  [RT IV, 03.10.2013, 4 - jõust. 06.10.2013]

  Lisa 2 lisa 2 valdkondade hetkeolukorra kirjeldus
  [RT IV, 03.10.2013, 4 - jõust. 06.10.2013]

  Lisa 2 lisa 3 tegevuskava
  [RT IV, 03.10.2013, 4 - jõust. 06.10.2013]