Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Valgjärve valla arengukava kinnitamine aastateks 2014-2023

Valgjärve valla arengukava kinnitamine aastateks 2014-2023 - sisukord
  Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2014, 5

  Valgjärve valla arengukava kinnitamine aastateks 2014-2023

  Vastu võetud 23.09.2014 nr 9

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkt 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Valgjärve valla arengukava aastateks 2014-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 16.10.2012. a. määrus nr 1-1.1-9.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hegri Narusk
  volikogu esimees

  Lisa Valgjärve valla arengukava 2014-2023

  /otsingu_soovitused.json