EttevõtlusArengukava

EttevõtlusTurism

Teksti suurus:

Anija valla turismi arengukava 2014-2020

Anija valla turismi arengukava 2014-2020 - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2014, 14

  Anija valla turismi arengukava 2014-2020

  Vastu võetud 18.09.2014 nr 32

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 3 p 2 ja § 37 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla turismi arengukava 2014-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Jaanus Kalev
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Anija valla turismi arengukava 2014-2020

  Lisa nr 1 Anija valla turismiarengukava ja tegevuskava koostamise protsessis osalenud inimesed

  Lisa nr 2 Turismivaldkonna arendamise tegevuskava Anija vallas 2014-2016

  Lisa nr 3 Anija valla turismiteenuste ja –ressursi ülevaade

  /otsingu_soovitused.json