Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla arengukava kinnitamine

Anija valla arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2014, 24

  Anija valla arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 18.09.2014 nr 28

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel ning kooskõlas Anija valla põhimääruse §-ga 39, Anija Vallavolikogu

  § 1.  Kinnitada Anija valla arengukava aastateks 2014-2024 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Jaanus Kalev
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Anija valla arengukava aastateks 2014-2024

  Lisa nr 1  Investeeringute kava 2014 - 2024

  Lisa nr 2 Eelarvestrateegia tabelid