Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2015.aasta 2.lisaeelarve vastuvõtmine

Vaivara valla 2015.aasta 2.lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2015, 3

Vaivara valla 2015.aasta 2.lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.09.2015 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2015. aasta lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse kulud summas -31 054 eurot;
  2) investeerimistegevus summas -31 054 eurot;
  3) likviidsete varade muutus summas 0 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2015.aasta teine lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json