HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2015, 19

Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 03.09.2013 nr 10
RT IV, 06.09.2013, 4
jõustumine 09.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2015RT IV, 28.02.2015, 303.03.2015
30.09.2015RT IV, 03.10.2015, 906.10.2015

Määrus on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lapse lasteaiast väljaarvamise kord (edaspidi kord) sätestab nõuded Türi valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmiseks ja lasteaiast väljaarvamiseks.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades määruses sätestatud erisusi.

§ 2.   Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) koolieelse haridusasutuse juhile kirjaliku vormikohase taotluse (lisatud määrusele).
[RT IV, 03.10.2015, 9 - jõust. 06.10.2015]

  (2) Taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne päeva, millisest soovitakse laps lasteaeda panna. Taotlus rahuldatakse, kui soovitud lasteaias on vaba koht.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vormistab koolieelse haridusasutuse juht käskkirjaga.
[RT IV, 03.10.2015, 9 - jõust. 06.10.2015]

Lisa Taotlus
[RT IV, 03.10.2015, 9 - jõust. 06.10.2015]

/otsingu_soovitused.json