HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2017, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 02.09.2014 nr 7
RT IV, 04.09.2014, 6
jõustumine 07.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2017RT IV, 03.10.2017, 2606.10.2017

Määrus kehtestatakse Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määruse nr 22 „Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine“ § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla munitsipaalhuvikoolide Räpina Muusikakooli ja Räpina Spordikooli (edaspidi huvikoolid) lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu soodustuse taotlemise kord.

§ 2.   Õppetasu soodustuse taotlemine

  (1) Õppetasu soodustuse saamiseks ja õppetasust vabastamiseks esitab vanem Räpina Vallavalitsusele taotluse.

  (2) Taotlus 50-protsendilise soodustuse saamiseks pere teise ja iga järgneva Räpina valla huvikoolis õppiva õppuri osas; õppuri osas, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last ning õppuri osas, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis, esitatakse igal õppeaastal terveks õppeaastaks jooksval õppeaastal ühe kuu jooksul arvates õpilase huvikooli astumisest.
[RT IV, 03.10.2017, 26 - jõust. 06.10.2017]

  (3) Taotlus 100-protsendilise soodustuse saamiseks toimetulekutoetust saavast perest õppuri osas esitatakse toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul. Kui pere saab ka järgnevatel õppeaasta kuudel toimetulekutoetust, pikendab Räpina Vallavalitsus huvikooli õppuri osas õppetasu soodustuse rakendamist õppeaasta lõpuni.

§ 3.   Õppetasu taotlus

  Õppetasu soodustuse taotluses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) taotluse esitaja andmed (ees- ja perenimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress);
  2) soodustuse taotlemise põhjus (pere, kust Räpina valla huvikoolis õpib kaks või enam õppurit; pere, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last; õppur, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis; toimetulekutoetust saav pere);
[RT IV, 03.10.2017, 26 - jõust. 06.10.2017]
  3) lapse andmed, kelle suhtes soodustust taotletakse, ees- ja perenimi ning isikukood;
  4) huvikool ja lapse huviala;
  5) kehtiv õppetasu suurus.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja soodustuse rakendamine

  (1) Räpina Vallavalitsuse haridus- ja kultuurispetsialist kontrollib taotluse vastavust soodustuse andmise korrale ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi.

  (2) Õppetasu soodustuse andmise otsustab haridus- ja kultuurispetsialist, kes edastab finantsosakonnale asjakohase teabe.

  (3) Õppetasu soodustuse rakendamist korraldab Räpina Vallavalitsuse finantsosakond õppetasu arvete koostamisel.

  (4) Õppetasu soodustuse rakendamisest keeldumise otsustab Räpina Vallavalitsus põhjendatud korraldusega, mis tehakse taotlejale teatavaks seaduses sätestatud korras.

  (5) 50-protsendilist õppetasu soodustust arvestatakse pere vanuselt teise ja iga järgneva Räpina valla huvikoolis õppiva õppuri õppetasult; õppuri, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last ühe huviala õppetasult; õppuri, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis huvikoolide ühe huviala õppetasude summalt.
[RT IV, 03.10.2017, 26 - jõust. 06.10.2017]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json