Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava 2018–2022 vastuvõtmine

Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava 2018–2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2018, 12

Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava 2018–2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 59 lõigete 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava 2018–2022 võetakse vastu vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Kohila ja Rapla valla jäärmekava 2018-2022

/otsingu_soovitused.json