Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2020 - 2030

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 1

Räpina valla arengukava aastateks 2020 - 2030

Vastu võetud 25.09.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37 lõike 1 alusel

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Räpina valla arengukava aastateks 2020–2030” (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 28 „Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2020.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla arengukava aastateks 2020 - 2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json