SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 2

Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 26.09.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” alusel ning arvestades Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määrust nr 13 „Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas”.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) hõbelusikas sündinud Tartu valla elanikule väärtuses kuni 40 eurot;
  2) ühe- kuni seitsmeaastaste koduste laste jõulupakid väärtuses kuni 25 eurot;
  3) ranitsatoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 100 eurot;
  4) kriisiabi kuni 5000 eurot;
  5) eakate tähtpäeva tervitus kuni 30 eurot;
  6) hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine 50 eurot kvartalis;
  7) koolisõidutoetus kuni 600 eurot õppeaastas kuludokumentide alusel. Isikliku sõiduki kasutamisel õpilaste transpordiks kooli ja tagasi hüvitatakse sõidupäeviku alusel kuni 0,20 eurot ühe sõidukilomeetri kohta.

§ 2.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) tervisetoetused kuni 300 eurot aastas;
  2) ravimitoetus kuni 35 eurot aastas;
  3) toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas;
  4) koolitoetus kuni 100 eurot aastas;
  5) lapse toiduraha katmise toetus kuni 2 eurot päevas;
  6) küttetoetus kuni 165 eurot leibkonna kohta aastas;
  7) toetus raske majandusliku olukorra puhul kuni 500 eurot aastas.

§ 3.   Erivajadusest tulenevad toetused

  Erivajadustest tulenevate toetuste määrad on järgmised:
  1) hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  2) hooldajatoetus täisealise raske puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus;
  3) hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 60 eurot kuus;
  4) hooldajatoetus raske puudega lapse hooldajale 80 eurot kuus;
  5) hooldajatoetus sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
  6) viipekeeleteenuse toetus kuni 100 eurot kvartalis.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määrus nr 32 „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json