Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tartu valla arengukava 2018 – 2030 uus redaktsioon

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 3

Tartu valla arengukava 2018 – 2030 uus redaktsioon

Vastu võetud 26.09.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7 alusel ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 "Tartu valla põhimäärus" §-ga 29.

§ 1.   Tartu valla arengukava 2018 – 2030 uue redaktsiooni kinnitamine

  Tartu valla arengukava 2018 – 2030 uus redaktsioon kinnitatakse vastavalt lisadele.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Tartu Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 21 "Tartu valla arengukava 2018 – 2030“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tartu valla arengukava 2018-2030

Lisa Lisa 1. Valla üldiseloomustus

Lisa Lisa 2. Tartu valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

/otsingu_soovitused.json