Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Setomaa valla arengukava 2019-2028

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 8

Setomaa valla arengukava 2019-2028

Vastu võetud 26.09.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1, Setomaa Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 10 „Arengukavade menetlemise kord“ § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Setomaa valla arengukava 2019-2028“ (lisa).

§ 2.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Setomaa Vallavolikogu 05.10.2018 määrus nr 19 „Setomaa valla arengukava 2018-2027“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Setomaa valla arengukava 2019-2028

Lisa 2 Setomaa valla arengukava 2019-2028 lisa 1 Investeeringute kava

Lisa 3 Setomaa valla arengukava 2019-2028 lisa 2 Eelarvestrateegia

/otsingu_soovitused.json