Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 110 “Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 20

Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 110 “Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2019 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg 3¹, lg 3², lg 3³ alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 määruses nr 110 "Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord" § 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


,,(2) Sotsiaalabiosakonna spetsialist hindab lapse teenusevajadust. Otsuse rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta teeb sotsiaalabiosakonna juhataja, tema äraolekul juhatajat asendav ametnik, kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide nõuetekohasest esitamisest.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json