Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2023" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 1

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2023" muutmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 15

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 alusel


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.09.2007 määrusega nr 36 kinnitatud ning 26.09.2019 määrusega nr 20 muudetud Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2020–2023“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2021–2024“.

  (3) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2024”.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa Narva linna arengukava 2008-2024

/otsingu_soovitused.json