HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Pädevuse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 2

  Pädevuse delegeerimine

  Vastu võetud 24.09.2020 nr 82

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.   Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 13, § 26 lõigete 2, 3 ja 5, § 27 lõike 5, § 38 lõike 1, § 42 lõike 1, § 43 lõike 2, § 44 lõike 2 ja 3, § 45 lõike 2, § 50 lõike 1, § 63 lõike 2, lõike 3 punkti 4 ja lõike 5, § 67 lõike 2, § 71 lõigete 5 ja 6, § 74 lõike 2, alusel kooli pidaja pädevusse antud järgmiste küsimuste lahendamine Viljandi Linnavalitsusele:

    (1) Meetmete rakendamine koolikohustuse täitmise tagamiseks.

    (2) Põhikooli õpilaste arvu kehtestamine klassis ja õpperühmas.

    (3) Õpilase kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kehtestamine.

    (4) Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks.

    (5) Õpilaste toitlustamise korraldamine.

    (6) Koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse korraldamine.

    (7) Nõusoleku andmine koolide kodukordades sätestatud meetmete rakendamiseks vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks koolides.

    (8) Hädaolukorra lahendamine koolis.

    (9) Lisaõpe põhikooli lõpetanutele.

    (10) Munitsipaalkoolide koolitusloa taotlemine.

    (11) Koolide arengukavade kinnitamise korra kehtestamine.

    (12) Direktori vaba ametikoha täitmise konkursi korra kehtestamine.

    (13) Koolitöötajate koosseisu kinnitamise korra kehtestamine.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määrus nr 59 „Pädevuse delegeerimine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json