Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 3

  Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 28.09.2020 nr 87

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine
  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 19 „Tapa valla jäätmekava ajakohastamise kehtestamine“.

  § 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json