Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Leppneeme ja Kelnase sadama eeskirja kinnitamine

Leppneeme ja Kelnase sadama eeskirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 11

Leppneeme ja Kelnase sadama eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 30.09.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 12 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 määruse nr 8 „Sadamaseaduses ja meresõiduohutuse seaduses ja nende alusel vastu võetud õigusaktides sadama pidajale pandud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on kinnitada Viimsi vallale kuuluvate Leppneeme ja Kelnase väikesadamate eeskirjad vastavalt Lisale 1 (Leppneeme sadama eeskiri) ja Lisale 2 (Kelnase sadama eeskiri).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Leppneeme sadama eeskiri

Lisa Kelnase sadama eeskiri

/otsingu_soovitused.json